Restauratie Tefi Tefifon


Hierboven het defecte kristal, rechts het gerepareerde binnenwerk van een Schumann-Merula SK451 element

Eerste indruk:

Voor Kees Ozinga is in 2005 een Schumann-Merula SK451 kristalopnemer gerestaureerd, afkomstig uit een Tefi KC1 speler.

Restauratie:

element schoongemaakt;
kristal en twee rubber plaatjes vervangen

Resultaat:

De Tefifon speler werkt weer goed