Philips 834A


De Philips 824A heeft geen ingebouwde luidspreker


De Philips 836A met houten kast


Philips 826A met houten kast, zonder luidspreker

Het Philips ontvangtoestel type No. 834A voor wisselstroomnetten is geļntroduceerd in 1933. Het is een tweekrings rechtuitontvanger voor MG/LG met eenknopsafstemming en uitgerust met "Super inductance" spoelen en buizen uit de "Gouden Miniwatt" serie.


Netstekker

 Van dezelfde serie zijn de toestellen 824A (zonder ingebouwde luidspreker), 836A (houten kast, met toonregeling) en de 826A (als 836A maar zonder luidspreker).

De volumeknop met aan/uitschakelaar zit links, de afstemknop rechts. Door de afstemknop uit te trekken wordt het lange-golfbereik ingeschakeld. In plaats van de bruine draaiknoppen werden ook wel zwarte knoppen gemonteerd.


Luidsprekerdoek 3 cm breed


De afstemschaal wordt vanaf rechts achter helder verlicht

De spoelen,  gewikkeld met h.f.-litze op een lichaam van glas zijn in paraffine gegoten, fors van afmeting en geplaatst in omvangrijke koperen bussen.

Naast de 834A werd ook een C-versie geleverd, deze is geschikt voor gelijkstroomnetten met een spanning van 110 tot 260 Volt. 

De Radiola versie van de 834A/C is de Radiola 427A/C.

Het apparaat is gerestaureerd in 1986, de twee afvlakelco's en de luidsprekertrafo zijn in 2013 vervangen door de juiste Philips types.


Orsi, 1933


Zelfs de spoelen zijn stuk voor stuk gecontroleerd...


Plaquette 10x10 cm uit  1934 t.g.v. de 60ste verjaardag van Anton Philips, door Toon Dupuis

SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Merknaam

Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven

Land van herkomst Nederland
Eigennaam "Paasei" of "Hammetje" of "Ham"
Type 834A
Serienummer 5827F
Bouwjaar 1933
Toepassing omroepontvanger
Golfbereik
200-600 en 850-2000 m
instelbaar met afstemknop: indrukken=MG, uittrekken=LG
Afstemming 1 knops afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren
Schalen
half-cirkelvormige afstemschaal met vaste wijzer
2 schaalverdelingen, MG en LG, in meters
Schakeling 2x hf + det + lf
Aantal kringen 2, gevoeligheid 20 tot 100 uVolt
Middenfrequentie geen
Antenne 2 aansluitingen voor buitenantenne aan achterzijde, gemerkt 1 (nabij) en 2 (normaal)
Aantal lampen 5
Type lampen Philips E455, E462, E499, C453, 1823
Franse versie: ook wel E452T i.p.v. E462 en 506 i.p.v. 1823
Engelse versie: Mullard MM4V, S4VB, 994V, PM24A, 1821
schaalverlichtingslampje 8046 6V-0,5A

834C: B2046 (2x), B2099, B2043, (2x), 1926/1927/1928
schaalverlichtingslampje  8054 6V-0,23A

Voedingsspanning 103, 111, 118, 127, 135, 143, 155, 196, 210, 225, 240 of 253 V wisselspanning 50 Hz, 40 Watt
C versie: 110-130 V, 130-190 V of 190-260 V DC
Gloeispanning 4 Volt/3,8 A plus 4 Volt/1 A voor de gelijkrichter
Luidspreker
ingebouwd, type 2161, 16 cm, 7,5 ohm
opgebouwde uitgangstrafo
hoogohmige aansluiting voor tweede luidspreker aan achterzijde
Chassis
metaal, type 824A
uitgangsvermogen 2 Watt
Frontplaat bruin Philite frontplaat
Behuizing
gevlamde bruin Arbolite ombouw
kartonnen , gedeeltelijk geperforeerde achterwand
Ned. Octr. nr 10581, 7684, 10155, 13345, 17297 en 22278, deze zijn uit de periode 1922-1930
geprofileerde houten plint
Afmetingen bxhxd 40x45x23 cm
Gewicht 10,5 kg
Verkoopprijs Hfl 142,50, in Frankrijk 1.850 F
Geschatte waarde € 410
Productieperiode 1933-1934
Seriegrootte 92.500
Bijzonderheden
"Super inductance" spoelen met hoge kwaliteitsfactor
anodedetector met E499
grammofoon aansluiting aan achterzijde
radio/phono omschakelplug aan achterzijde
aansluiting voor 2e luidspreker (hoogohmig)De twee "Super inductance" spoelen zijn midden op het chassis haaks ten opzichte van elkaar gemonteerd. Van links naar rechts de lampen C453, E462, E499, E455 en 1823. De twee topaansluitingen zijn elk voorzien van een klemverbinding en een roodkoperen afschermkap, de beide afvlakeco's zijn zichtbaar achter de gelijkrichtbuis


Chassis van de uitvoering voor gelijkstroomnetten: Philips 834C

Begin jaren '30 werd door Philips alles uit de kast gehaald om de levenscyclus van de rechtuitontvanger te rekken teneinde de nog gebrekkige superheterodyne techniek (nog) niet te hoeven toepassen. Naast dure Super inductance spoelen werd ook nog een a-periodisch afgestemde h.f. transformator toegepast in de 834A.
Bij een rechtuit ontvanger is het van belang dat de gevoeligheid en de selectiviteit zoveel mogelijk constant zijn over het gehele afstemgebied. Bij deze radio is dit bereikt door een semi-afgestemde kring toe te passen bij de koppeling tussen de 2e h.f. lamp en de detector. Door deze gedempte kring vast af te stemmen op 560 meter wordt de relatieve ongevoeligheid in het "lange" deel van het middengolfgebied gedeeltelijk gecompenseerd. Op de lange golf werkt deze schakeling ook, zij het minder goed, door het parallel schakelen van een 640 pF condensator.

Als antenne wordt een buitenantenne aanbevolen met een lengte van ca. 15 meter. Eventueel kan een binnenantenne gebruikt worden met een lengte van minimaal 12 meter draad met een diameter van 1,5 mm of meer.

De Super-Inductie spoelen in combinatie met de dubbele afstemcondensator hebben een zeer nauwkeurige gelijkloop over het gehele afstemgebied. Het afstellen hiervan vereist dan ook precisie meetappatuur.


Volumeregelaar met de aan-uit schakelaar


Papieren indicatieschijf voor de netspanning


Onderzijde van het chassis. Links het l.f. gedeelte met condensatordoos en weerstandsbord, in het midden het h.f. gedeelte met geheel ingeblikte afstemcondensator en trimmers en rechts de voeding