Specificaties

Vh

gloeispanning

Ah

gloeistroom in Ampere

Va

anodespanning DC, AC voor gelijkrichters

Vs

schermrooster spanning

Vg

stuurrooster voorspanning

Vosc

wisselspanning op het tweede stuurrooster bij menglampen

mAa

anodestroom in mA

mAs

schermroosterstroom in mA

mAg

stuurroosterstroom (voor speciale lampen)

ra

anodeweerstand (dynamisch)

gm

steilheid in mA/Volt

rk

kathodeweerstand

rl

optimale belastingsweerstand

Pdriv

ingangsvermogen in Watt

Pout

uitgangsvermogen in Watt

Pdiss

anodedissipatie in Watt

D

vervormingspercentage

freq

maximale frequentie in Mhz bij maximaal uitgangsvermogen

f.max

maximale frequentie in MHz bij een bruikbaar uitgangsvermogen